JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu

  jubpbt.com     Bolnice     Travnik     +387 30 511 553

Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu u Travniku, svečano je otvorena 26. marta 1948. godine, a prvi bolesnici za tu priliku primljeni su 23. marta 1948. godine. Bolesnici su upućeni iz Zemaljskog a